Training Materials

Workshop handbook

Users’ guides:

English – NOPUNISH- Training material. A validated multidimensional tool to facilitate the transfer of good practices across EU on elimination of corporal punishment.

Spanish – NOPUNISH – Manual de uso. Herramienta multidimensional de evaluación para la transferencia de buenas prácticas en la eliminación del castigo corporal.

Dutch – NOPUNISH: Gebruikershandleiding. Een gevalideerd multidimensionaal instrument voor het uitwisselen van good practices in de EU met betrekking tot fysieke mishandeling.Dutch_Manual

Estonian – NOPUNISH – töövahendi kasutusjuhend. No Punish“ töövahend on interaktiivneveebikeskkond ja andmebaas, kuhu on hetkelkoondatud nelja riigi (Eesti, Hispaania, Hollandija Rumeenia) 20 tõenduspõhist praktikat, mis onvähendanud vastavatest riikides laste kehalist karistamist.

Romanian – NOPUNISH: Materiale de instruire.Un instrument multidimensional validat pentru a facilita transferul bunelor practici în UE în ceea ce privește eliminarea pedepselor corporale.

Workshop presentation (multilingual)

English: NOPUNISH. A validated multi-dimensional tool to facilitate the transfer of good practices across EU on elimination of corporal punishment

Spanish: NOPUNISH. Presentación para el seminario de la tool; taller.

Dutch: NO PUNISH TOOL. Handleiding

Estonian: NOPUNISH. töövahendi kasutusjuhend

Romanian: NOPUNSIH. INSTRUMENT Ghidul utilizatorului

 

National Strategies to eliminate corporal punishment

National Strategy for Estonia

National Strategy for the Netherlands

National Strategy for Romania

National Strategy for Spain

Synthesis Report

NOPUNISH_synthesis report_FV

 

Policy Recommendations

WP4_NO_PUNISH_POLICY_RECOMMENDATIONS

 

Knowledge Building – WorkStream1

Context analysis

Best Practices